Thiết kế website Thiet ke website Thiết kế web Thiet ke web Thiết kế website hà nội Thiet ke website ha noi Thiết kế web hà nội Thiet ke web hà nội Cây không khí Cay khong khi Cách chăm sóc cây không khí
mutube.org

mutube.org

Tin t?c

Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

 

2105-Một lần nữa công ty NHHH Nhạc Việt Hà Nội tham gia và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ âm thanh cho lễ kỷ niêm 70 năm Quốc Khánh nước “ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2-9-2015 “

Một sự đánh dấu về uy tín và khả năng phục vụ ngày càng chuyên nghiệp của công ty đối với các sự kiện mang tầm chính trị lớn của đất nước.
Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm :
Tin liên quan