Khi nào thì bạn nên bọc răng sứ ?

Không phải trường hợp nào hư hại răng cũng có thể bọc răng sứ mà tùy vào...